Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Aušra

XIX–XX a. ūkininkas.

Aušrà Mikas 1881Minjotuose (Tilžės aps.) 1951 V 15Liubeke, ūkininkas. Po Pirmojo pasaulinio karo drauge su broliu Jonu Aušra ir kitais Katyčiuose inicijavo „Santaros“ veiklos atsinaujinimo komisiją. Paveldėjo tėviškės ūkį Minjotuose (Katyčių parapija). Būdamas bevaikis 1939 įsisūnijo brolio Jono Aušros sūnų iš pirmosios santuokos Joną Gediminą Aušrą (1923 II 7–1943). Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Vokietijoje. Palaidotas Liubeko kapinėse.

Vytautas Kaltenis