Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mielaukių parapijos kaimai

kaimų vietovardžiai, jų kilmė.

Miẽlaukių parãpijos kaimai. Jų kūrimosi laiku ten gyveno vien lietuvininkai, tai liudija vietovardžiai. Tai patvirtino naciai 1938, pakeitę visus pavadinimus naujais vokiškais vardais (toliau pažymėti *). Skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė: *Apšriūtai (: prūs. liet. apšras „opšras“), *Elksnupėnai (: upv. Elksnupė), *Gedūnlaukiai (: prūs. liet. pavardė Gedūnas), *Gedlaukis (: prūs. liet. Geide), *Kalkininkai (: liet. pavardė Kalkininkas), *Kupstynai (: liet. kupstynas), *Lapynai (: liet. pavardė Lapynas), *Laužai (: liet. pavardė Laužas, Laužius), *Lušininkai (: liet. pavardė Luša, Lušas, Lušis), *Mielaukiai (: upėvardis Mielava), *Oleksas (: liet. pavardė Oleksas), *Pagaršvynai (: plg. vietovardį Pagaršvys, liet. pavardę Garšvin-atis), Palvlaukiai (: prūs. liet. palvė), *Panaujai (: prūs. pannean, vandenvardis Panija), *Pancerlaukiai arba Laukgaliai (: pavardė Panceris), *Papel(e)niai (: liet. papelenis), *Patilžiai (: liet. patilžti), *Pažvirgzdžiai (: upėvardis Žvirgzdė), *Pyplinė (: pavardė Pyplys; žuvis „pyplys“), *Platupėnai (: upėvardis Platupė), Plikiai (: pavardė Plikis, plikis), *Rogainiai (: pavardė Roga, roga), *Rudlaukiai (: pavardė Rudis, rudis), *Skirai (: pavardė Skirius), *Smilgynai (: smilgynas, pavardė Smilga), *Stumbragiriai (: stumbras), *Šaltyšlydimai (: pavardė Šaltyšius + lydimas), *Šaudynai (: pavardė Šaudys), *Šilgaliai (: pavardė Šilgalys), *Užbaliai (: pavardė Užbalis ar užbalis), *Vidgiriai (: liet. vidgiris),*Žvirgzdlaukiai (: upėvardis Žvirgzdė). Iš viso 32 lietuviški vietovardžiai, iš kurių 1938 tik 2 nepakeisti vokiškais vardais, bet ir tie lietuviškos kilmės (Palvlaukiai ir Plikiai). Iš 32 gyvenviečių pavadinimų 16 yra asmenvardžiai, 6 vandenvardžiai, 9 bendrinių žodžių ir 1 vietovardžio kilmės. Vietovardžiai byloja, kad per parapiją teka Timbra, Mielava su Platupe, pro Elksnupėnus – Elksnupė, pro Žvirgzdlaukius – Žvirgzdė (Parvos kairysis intakas). Jie t. p. liudija apie buvusias girias su stumbrais, palves su kupstynais ir smilgynais, balotas bei patilžusias vietas. Visa tai paliudijo pirmieji gyventojai: Gedūnas, Geida, Kalkininkas, Lapynas, Laužas, Lušas, Oleksas, Panceris, Pyplys, Plikis, Roga, Rudis, Skirius, Šaltyšius, Šaudys, Šilgalis, Užbalis ir kiti.

Vilius Pėteraitis