Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Michail Peterson

Michailas Petersonas, XIX–XX a. rusų kalbininkas.

Peterson Michail (Michailas Pètersonas) 1885 X 4Kerenske (prie Penzos) 1962 XI 22 Maskvoje, rusų kalbininkas. 1909–1913 Maskvos universitete studijavo lyginamąją kalbotyrą. Nuo 1917 ten skaitė lietuvių kalbos kursą. Po Antrojo pasaulinio karo vasaras praleisdavo Lietuvoje, rinko lietuvių liaudies dainas. Svarbiausias lituanistinis veikalas Очерк литовского языка [Lietuvių kalbos apybraiža]. Tai įvadas į lietuvių kalbos studijas, kuriame pateikti Mažosios Lietuvos kalbiniai duomenys bei folkloras, kelios liaudies dainos iš Martyno Liudviko Rėzos rinkinio. Straipsnyje Древнейшие памятники литовского языка, 1948 [Lietuvių kalbos senieji paminklai] leidinyje Вестник Московского университета nagrinėjo Martyno Mažvydo katekizmo kalbą. Parašė studiją apie Kristijono Donelaičio Metų sintaksę, kurios II dalis 1967 paskelbta Lietuvoje (leidinyje Literatūra ir kalba).

Zigmas Zinkevičius