Mažosios Lietuvos
enciklopedija

metrikacijos knygos

civilinės būklės aktų sudarymo knygos.

metrikãcijos knỹgos, civilinės būklės (gimimo, santuokos, mirties) aktų sudarymo knygos. Mažojoje Lietuvoje parapijų dvasininkai nustatyta tvarka metrikacijos knygose fiksavo bendruomenei priklausiusių šeimų bei netekėjusių moterų vaikų gimimo datas, vietą, pagrindinius duomenis apie tėvus, naujagimiams duotus vardus; vėlesniais metais dar įrašytos jų konfirmacijos, santuokos, mirties datos. Metrikacijos knygos pildytos nuo religinės bendruomenės įregistravimo dienos, įrišinėtos tvirtais viršeliais su apkaustais ir rūpestingai saugotos. Jose rašyta 3 kalbomis: lotynų, vokiečių ir lietuvių. Įrašų pagrindu išduoti juridiškai galiojantys asmens dokumentai. Metrikacijos knygos – svarbus parapijiečių kilmės, kalbos, kultūros pažinimo šaltinis. Dalis dvasininkų metrikacijos knygose įrašydavo asmenines pastabas, savo samprotavimus. Reikšmingi Kristijono Donelaičio įrašyti Palinkėjimai įpėdiniui, atspindintys epochą, paties poeto asmenybę. Verdainės parapijoje nesantuokinį vaiką registruojantis asmuo visą metrikacijos knygą pasukdavo 90 ar 180 laipsnių kampu: toks įrašas nuo krikšto momento išskirdavo, diskriminuodavo augantį vaiką. Per Antrąjį pasaulinį karą išsaugotos ir išvežtos į Vakarus Mažosios Lietuvos bendruomenių metrikacijos knygos saugomos Leipzige esančiame Genealogijos centre, Berlyno Evangelikų centriniame archyve (vok. Evangelisches Zentralarchiv), Berlyno valstybiniame slaptajame archyve (vok. Geheimes Staatsarchiv). Tai Įsruties parapijos (užvestos 1619), Tilžės (1647), Fišhauzeno (1689), Laukstyčių (1663), Kaukėnų (1668), Katyčių (1669), Žilių (1685), Būdviečių ir Nybudžių (1695) metrikacijos knygos. Išsaugotos Darkiemio, Geldapės, Klaipėdos, Labguvos, Pilkalnio, Priekulės, Ragainės, Stalupėnų, Šilokarčemos, Tilžės, Verdainės (1710–1836), Vėluvos ir kitų parapijų metrikacijos knygos. Tačiau nemaža metrikacijos knygų žuvo karo ir sovietinės okupacijos metais.

Dar skaitykite knygos (bažnytinės).

L: Drotvinas V. Lituanistikos šaltiniai Vokietijos archyvuose // Mokslo Lietuva, 1993, nr. 14; Kaunas D. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: išsaugojimo ir aktualinimo reikmės // Voruta, 2003 XI 8, nr. 21.

Albertas Juška