Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Krikščionybės sargas“

metodistų draugijos laikraštėlis.

„Krikščionýbės sárgas“, mėnesinis metodistų draugijos laikraštėlis, leistas 1923–1932 Tilžėje, Kaune, Tauragėje ir kitur. Leido Geo A. Saimons, E. Bliumas (nuo 1929). Iki 1932 vadinosi Krikščionystės sargas. Spausdino religinius straipsnius, svarstė moralinio, dvasinio pobūdžio klausimus. Bendradarbiavo J. Joncys, J. Tautoraitis ir kiti. Atsakingi redaktoriai R. Brenciseris, Geo A. Saimons, J. Tautoraitis. Nuo 1929 redagavo E. Bliumas. Spausdino spaustuvė Rytas (Tilžėje) ir kiti. Tiražas – 800 egzempliorių.

ŽE