Mažosios Lietuvos
enciklopedija

metalo dirbiniai ir jų gamintojai

metalo apdirbimo cechai, kalviai, šaltkalviai ir kiti amatininkai.

metãlo dirbinia ir jų gamntojai. Nuo XV–XVI a. Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos miestuose (Karaliaučiuje, Tilžėje ir Klaipėdoje) steigti įvairūs metalų apdirbimo šakų jungtiniai cechai (vok. Innungen). Iš pradžių atsiskyrė kalviai, šaltkalviai, alavo ir vario liejikai (kalvystė Klaipėdos krašte, metalų liejimas). XVIII–XIX a. toliau specializuotasi. Tai išryškėjo Klaipėdoje. Čia buvo peilių, žirklių ir kitų buities reikmenų kalėjai, paprastų ir sudėtingų spynų bei raktų gamintojai (spynininkai), įvairios paskirties vinių kalėjai, inkarų kalėjai ir liejikai (būdingi tik pajūrio kraštui). Gaminti skardos dirbiniai (skardinių gamyba ir stogų dengimas skarda). Sparčiai plėtojantis amatams ir fabrikinei pramonei, Mažosios Lietuvos miestuose XIX a. II pusėje atsirado įvairių mašinų (javų kūlimo bei valymo, javapjovių ir šienapjovių, šieno grėbimo, akselinių, plūgų, geležinių akėčių ir kitų laukininkystės mašinų) priežiūros ir jų taisymo, motorų (ypač lokomobilių bei garo mašinų) ir malūnų meistrų (mašinistų, mechanikų). Miestuose atsirado auksakalių, graverių ir laikrodininkų, didėjo jų poreikis ir skaičius. Iki XX a. pradžios kalviai ir šaltkalviai buvo universalūs meistrai. Klaipėdoje, Tilžėje ir kitur dirbo įvairių specialybių meistrai (karietų ir kitų transporto priemonių kaustytojai, antkapinių paminklų bei kitos įrangos kalėjai ir liejikai). Jie gamindavo ir namų apdailos puošmenis bei kita. Turtingesnieji lietuvininkai jau XIX a. vidurio iš Tilžės ir Karaliaučiaus atsigabendavo lietinių ketaus antkapinių paminklų ar jų detalių, kiek vėliau ir vietiniai Klaipėdos meistrai pagamindavo tokių paminklų, tvorelių, vartelių ir lentelių su įvairiais įrašais. Kartais Klaipėdos ir kitų miestų metalų meistrai save vadino pramonininkais (rangovais), nes turėjo įsirengę pramoninio pobūdžio dirbtuves. Jas vadino (nelygu gamybos profilis) geležies padargų, meno (dailės) kalvėmis, geležies liejimo ir mašinų fabrikais ir kitaip. Klaipėdos pramonininkas E. Ongley tas metalų apdirbimo sritis jungė į savo vieną įmonę Gelžų liejinyczia, mašinų fabrikas ir kalvė (1882). Kiti kalviai (šaltkalviai ir universalai): Gustavas Katzkė, jo bendradarbis Franzas Grimmas, Richardas Aušraitis ir kiti Karaliaučiaus, Tilžės ir Klaipėdos (po Pirmojo pasaulinio karo ir mažesnių miestų) kalviai pramonininkai įsirengdavo dažniausiai žemės ūkio reikmenų ir mašinų fabrikus (dirbtuves), t. p. ir metalų liejyklas. Tai liudija įvairaus ir platus metalo gaminių asortimentas, sukauptas Kalvystės muziejuje Klaipėdoje.

Antanas Stravinskas

Iliustracija: Būdingas krašto vežimas kaustytais ratais ir pakinktai su metalinėmis dalimis, apie 1948 / Iš Šilutės muziejaus fondų

Iliustracija: Antkapinis kaltos geležies kryžius Karaliaučiuje, XVII a. / Iš Ulbrich A. knygos „Kunstgeschichte Ostpreußens“. Königsberg, 1932

Iliustracija: Antkapinis kaltos geležies kryžius Klaipėdoje, 1973

Iliustracija: Antkapinis kaltos geležies kryžius Vyžiuose, apie 1983 / Iš Dionizo Varkalio rinkinio

Iliustracija: Antkapinis kaltos geležies kryžius Nidoje su būdingais kuršininkams krikštų simboliais – širdutėmis ir inkarais, 1970

Iliustracija: Klaipėdos krašte mėgti augalų motyvai puošė mirusiųjų ir gyvųjų buveines: kalto metalo kapų aptvarų detalės Juodkrantėje, 2001

Iliustracija: Kalto metalo kapų aptvarų detalė Vanaguose, 1999

Iliustracija: Balkonas Smalininkuose, 2002

Iliustracija: Lietas ketaus kryžius Smalininkų kapinėse (įrašas: Anna Gawehus, geb. Smettona, geb. 25. Sept. 1825. gest. d. 3. Octob. 1902), 2001

Iliustracija: Vandens kolonėlė Karaliaučiaus kraštas, 2002

Iliustracija: Išlikę dailūs Vyžių bažnyčios durų vyriai, apie 1989 / Iš Dionizo Varkalio rinkinio

Iliustracija: Kaltinis XX a. sietynas iš Šilutės muziejaus fondų, 2003

Iliustracija: Karaliaučiaus namo laiptų puošmenos, 1772 / Iš Ulbrich A. knygos „Kunstgeschichte Ostpreußens“. Königsberg, 1932

Iliustracija: Siuvamoji rankinė mašina 2003 / Iš Justino Stonio etnografinio rinkinio Smalininkuose

Iliustracija: Vaflių keptuvė (panė), 2003 / Iš Justino Stonio etnografinio rinkinio Smalininkuose

Iliustracija: Didelė kavamalė, naudota dvare, užeigos namuose ar restorane, 2003 / Iš Justino Stonio etnografinio rinkinio Smalininkuose

Iliustracija: Dyzelinis variklis, naudotas kuliamajai varyti, 2003 / Iš Justino Stonio etnografinio rinkinio Smalininkuose