Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Metai“

Kristijono Donelaičio poema.

„Mẽtai“, Kristijono Donelaičio poema. Kūrinys lietuvių kalba parašytas 1765–1775, tačiau pirmą kartą išleistas tik 1818 Martyno Liudviko Rėzos. Jis sujungė Kristijono Donelaičio giesmių ciklą apie kaimiečių gyvenimą keturiais metų laikais (Pavasario linksmybės, Vasaros darbai, Rudenio gėrybės ir Žiemos rūpesčiai) į vieną kūrinį ir pavadino Metais. Poemoje epiškai pavaizduotas XVIII a. lietuvininkų būrų gyvenimas, jų antagonistiniai socialiniai ir tautiniai santykiai su dvarininkais ir kita. Donelaitis sukūrė spalvingų Mažosios Lietuvos kaimiečių tipų, dvarininkų paveikslų, tikroviškų sodrių gamtos, kaimo buities, baudžiauninkų darbo, papročių vaizdų. Metuose vaizduojamai gamtai būdingi Rytprūsių tipiškos kaimo aplinkos, metų laikų, gyvūnų, augalų bruožai. Dažnai gamtos bei kaimiečių darbų vaizdus palydi anoniminio pasakotojo išsakytas griežtas moralas. Tam naudotos retorinės priemonės: gėdijimas, plūdimas, šaipymasis, gąsdinimas. Pagrindiniai poemos veikėjai – kaimiečiai – nėra abstrakčios nudailintos klasicizmo pastoralių ar idilių figūros. Tai realistiniai Rytprūsiuose gyvenę lietuvininkai būrai, atsidūrę nutautėjimo pavojuje. Donelaitis į juos prabyla gimtąja lietuvių kalba ir su aiškia tautine nuostata. Visame kūrinyje egzistuoja 2 tikrovės sritys: lietuviška ir vokiška. Veikėjai kalba, kad vokiečiai lietuvininką per drimelį laiko, jog kitataučiai lašinių lietuviškų prisiėdę viežlibus lietuvininkus išpeikt nesigėdi. Poemoje bandoma priešintis bendrajai germanizacijos tendencijai. Metuose teigiama, jog netekdamas savo kalbos, papročių būras genda morališkai. Savigynos būtinybė, slėgusi Rytprūsių kaimiečius, žeminamo žmogaus pasiryžimas kovoti dėl savo teisių – vienas svarbiausių poemos motyvų. Ši tautinė konfrontacija reikalavo paaiškinti, kodėl lietuvininkas – prastesnis žmogus, reikalavo pagrįsti lygiateisiškumo principą. Lietuvininkų lyginimas su kitataučiais sudaro dar vieną Metų poetinės įtampos židinį. Apie tai svarsto Metų herojus – dorasis būras Pričkus bei anoniminis pasakotojas. Metuose, be svarstymų nutautėjimo tema, gausu ir etinės bei religinės didaktikos. Donelaitis poemoje smerkė priespaudą, pabrėžė vokiečių dvarininkų engiamų Rytprūsių kaimiečių socialinę ir nacionalinę vertę. Poema atstovauja šviečiamojo realizmo epochai, tačiau joje yra ir klasicizmo bruožų. Metai parašyti klasikiniu toniniu hegzametru. Poemos kalba vaizdinga, žodinga, liaudiška. Donelaičio Metai – unikalus Mažosios Lietuvos literatūrinis paminklas, kartu ir visos lietuvių grožinės literatūros, poezijos pirmasis žymus veikalas. Metai būtų tapę ir visos Europos literatūros reikšmingu veikalu, jei būtų buvę dar XVIII a. paskelbti kuria didžiąja kalba. Kūrinys XX a. išverstas į daugelį užsienio kalbų.

L: Žukas S. Donelaičio kūryba. Baltos lankos, 2000; Kuzmickas V. Kristijonas Donelaitis. V., 1983; Pakalniškis R. Lietuvių poema. V., 1981; Kaunas D. „Metų“ pirmoji recenzija // Mokslas ir gyvenimas, nr. 1, 1984; Žirgulys A. Klasikų raštų leidimai // Pergalė, nr. 8, 1985; Užpurvis J. Zur Entstehung von Donelaitis’ Werke Keturi Metų Laikai // Užpurvis J. Trys kalbinės studijos. Chicago, 1990, p. 215–260.

Iliustracija: Kristijono Donelaičio veido rekonstrukciją atlikęs archeologas profesorius habilituotas dr. Vytautas Urbanavičius ir „Metų“ vertėjas į latvių kalbą (1963) Paulis Kalva prie Petro Deltuvos skulptūros poetui jo vardo Klaipėdos vidurinėje mokykloje (iki 1939 ir dabar – Vytauto Didžiojo gimnazija), apie 1967

Iliustracija: Kristijono Donelaičio „Metų“ pirmasis leidimas vokiškai, parengtas ir išleistas Martyno Liudviko Rėzos 1818 Karaliaučiuje: knygos priešlapyje Kaukėnų kantoriaus J. M. Leiberio 1874–1891 autografas, 2005 / Iš Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos parodos

Iliustracija: Paminklinis ženklas Kristijonui Donelaičiui Rambyno–Bitėnų kapinaitėse, 2001 / Vytauto Kaltenio nuotrauka

Iliustracija: Senovės būrų gyvenimas – iliustracija Kristijono Donelaičio poemai „Metai“, 1963

Iliustracija: Senovės būrų gyvenimas – iliustracija Kristijono Donelaičio poemai „Metai“, 1963

Iliustracija: Senovės būrų gyvenimas – iliustracija Kristijono Donelaičio poemai „Metai“, 1963