Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Memelland

Klaipėdos kraštas, vokietininkų vartojamas terminas Klaipėdos kraštui vadinti.

Memelland, Klaipėdos kraštas, vokietininkų vartojamas terminas Klaipėdos kraštui (vok. Memelgebiet) vadinti. Tai yra Mažosios Lietuvos šiaurinė dalis, esanti Nemuno dešinėje pusėje, 20–30 km pločio ir 145 km ilgio žemės ruožas, apimantis Nemuno deltą, Lietuvos pajūrio sritį bei šiaurinę Užmario (Kuršių nerijos) dalį, 1919 atskirta nuo Vokietijos ir 1923 prijungta prie Lietuvos. Terminas (vokietininkų vartojamas ne tiek geografine, kiek politine prasme) išpopuliarėjo Vokietijoje įsigalėjus naciams ir tebeliko gajus po Antrojo pasaulinio karo (1944) jiems evakavus į Vakarus. Leistos knygos apie Memellandą: Aus dem Memelland (pasakojimai) [Iš Klaipėdos krašto], Erika Rock, Mein Memelland [Mano Klaipėdos kraštas], Memelland Karte [Klaipėdos krašto žemėlapis], M. A. Kurschat, Das Buch vom Memelland [Knyga apie Klaipėdos kraštą], Max Szameitat, Bibliographie des Memellandes [Klaipėdos krašto bibliografija] ir kitos.

Vilius Pėteraitis