Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memeler Zeitung“

„Klaipėdos laikraštis“, leistas Klaipėdoje 1867–1872.

„Memeler Zeitung“ [„Klaipėdos laikraštis“], leistas Klaipėdoje 1867 VI 1–1872 triskart per savaitę (II, IV ir VI). Savininkas Friedrichas Wilhelmas Siebertas. 1867–1869 redagavo E. Vaikinis, nuo 1871 – pats F. W. Siebertas. Skelbtos užsienio ir vietos politikos ir kultūros žinios, talpinti skelbimai, vokiškų laikraščių reklama. F. W. Siebertas 1872 IV 1 iš pagrindinio konkurento A. H. Stobbės įsigijo spaustuvę ir laikraštį Memeler Dampfboot, o Memeler Zeitung uždarė.

L: Kaunas D. Svarbiausios lietuviškos spaudos leidyklos Klaipėdoje (iki 1919 m.) // Istorija, XXIV. V., 1984, p. 97–98.

Algirdas Žemaitaitis