Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudolfas Valsonokas

XX a. Lietuvos žurnalistas, teisininkas.

Valsonokas Rudolfas 1889 X 24Vilniuje apie 1945Vokietijoje, žurnalistas, teisininkas. Varšuvos, Krokuvos, Vilniaus universitetuose studijavo teisę. 1920–1923 dirbo Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje referentu; Eltos korespondentu Gdanske. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos (1923) apsigyveno Klaipėdoje. 1926–1927 laikraščio Memeler Morgenstimme, 1927 dienraščio Morgenkurier, 1934–1935 Ostsee-Beobachter redaktorius. Analitinius straipsnius lietuvių ir vokiečių kalbomis spausdino lietuviškos pakraipos informacijos ir ūkio dienraštyje Memeler Beobachter, laikraščiuose Vakarai, Kauno žurnaluose Tautos ūkis, Vairas. Veikaluose Der Fall Böttchers vor dem Haag, 1932 [Böttcherio žlugimas Hagoje], Klaipėdos krašto byla Hagos tribunole, Der Memeler Hafen und die litauische Verkehrspolitik, 1933 [Klaipėdos uostas ir lietuvių transporto politika] nagrinėjama Klaipėdos krašto politikos, ūkio raidos klausimai. Knygoje Klaipėdos problema (1932) apžvelgta krašto XIII–XX a. istorija. Joje kraštą R. Valsonokas laiko baltiška žeme, čia įsikūrusius gyventojus – autochtonais; pritaria 1923 Antantės šalių sprendimui teritoriją perduoti Lietuvai, rašo apie Vokietijos kišimąsi į krašto valdymą, vietos gyventojų kiršinimą, neregėtą šios valstybės politinį, ekonominį spaudimą Lietuvai. Knygoje pateikta išsami vietos gyventojų tautinės sudėties analizė, svarbių dokumentų ištraukų, ekonominės raidos rodiklių. R. Valsonokas planavo parašyti antrą šios knygos dalį, skirtą Klaipėdos krašto atplėšimui nuo Lietuvos, bet sutrukdė 1939 ir vėlesnių metų įvykiai. Po 1939 III 22 iš okupuoto Klaipėdos krašto R. Valsonokas pasitraukė į Lietuvą. 1941 VI 22 prasidėjus SSRS karui su Vokietija slapstėsi. 1944 suimtas ir išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą.

Albertas Juška