Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Melnragės mokykla

mokymo įstaiga Melnragėje.

Menragės mokyklà. Praeityje vaikai lankė Vitės mokyklą. 1846 miške pastatyta Melnragės mokykla. Pirmieji mokytojai Tarnizas (ar Tartwitzas), Marholdas mokė apie 20 vaikų. Prieš 1880 dirbo Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis Adomas Einaras, vėliau – jos absolventas Karlas Kalvaitis. Apie 1887 mokykla sudegė. Vaikai mokyti netolimoje žvejo Brencio sodyboje. 1890 išmūryta nauja dviaukštė netradicinės išvaizdos mokykla. Jai skirta 0,5 ha pušynėlio. 1895 mokyklai vadovauti atsiųstas Ragainės mokytojų seminarijos auklėtinis Fritzas Blohde iš Nidos, prieš tai dirbęs Kiškiuose. Jis čia triūsė 30 metų, užveisė vaismedžių sodą, bityną. 1902 mokykla išplėsta, perstatyta. Po Pirmojo pasaulinio karo greta pasodinta 10 ąžuoliukų žuvusiems kraštiečiams atminti. Mokyklą lankė apie 50 vaikų. 1929 mokyklos veiklą tikrinęs Mečislovas Mačernis nustatė: vaikai mokomi vokiečių kalba, mokytojas Ziehis lietuviškai nesupranta. 1936 mokykla buvo vienaklasė, ją lankė 51 moksleivis (19 mergaičių, 32 berniukai), iš jų 44 evangelikai liuteronai, 5 katalikai, 2 kito tikėjimo vaikai. Dėstomoji kalba – vokiečių, mokytojavo Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Reinholdas Skėrys. Dabar joje – vaikų namai.

Albertas Juška

Jonas Putrius

Iliustracija: Melnragės senosios mokyklos pastatas, kuriame dabar yra vaikų namai „SOS vaikai“, 2004