Mažosios Lietuvos
enciklopedija

medienos aukcionai

mediena pardavimo tvarka.

medenos aukciònai. Klaipėdos krašto girininkijose mediena tarpukariu pardavinėta per viešus aukcionus (prekybinės mugės dar nebuvo populiarios). Girininkai įteikdavo numeracijos knygas miškų urėdams. Jie sudarydavo apskaitos lenteles, pagal kurias prekiauta. Kiekvienas girininkas prižiūrimas miškų urėdo prekiaudavo savo mediena. Pirkėjams išduoti eilės tvarkos lapeliai (vok. Abfolgeschein), vyriausiasis girininkijos kasininkas už dalyvavimą medienos aukcione rinkdavo įmokas. Aukcionams vadovaudavo miškų urėdas, kartais apskrities ar paprasti girininkai. Pelkių durpynai t. p. pardavinėti aukcionuose. Medienos aukcionai paprastai vykdavo triukšmingose užeigose, karčemose.

L: Memelland Kalender. Oldenburg, 1964.