Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Medenavos kapinynai

3 kapinynai Medenavos apylinkėse.

Medenavos kapinýnai. Medenavos apylinkėse žinomi 3 kapinynai. Pirmasis su degintiniais kapais buvo netoli Musėnų į šiaurę nuo dvaro, ant kalvos, vadinamos Kuchenberge [Virtuvės kalnas]. Kapai datuojami I–III ir X–XIII amžiais po Kristaus. Antrasis kapinynas su degintiniais kapais rastas tarp Musėnų ir Mažosios Medenavos. Emilio Hollacko duomenimis, būta dar vieno visiškai sunaikinto kapinyno su degintiniais kapais prie Medenavos. Jis datuotinas tuo pačiu laikotarpiu kaip ir I kapinynas ir vadintas Gut-Kappingsberg (E. Hollackas įspėjo nepainioti su piliakalniu Kappingsberg prie Musėnų). Taigi 1904 metais nustatytos 3 atskiros radimvietės. Tačiau, anot E. Hollacko, nebeįmanoma žinoti, iš kokio konkrečiai kapinyno radiniai saugoti Prussia-Museum muziejuje. XII a. pradžioje kapinynuose pradėjo vyrauti griautiniai kapai. Juose randama indų žemės ūkio produktams laikyti, peilių, ylų, verpstukų, papuošalų. Dalis radinių surinkta XIX a. II pusėje tiesiant plentą. Minimos Medenavos dvare rastos 2 romėniškos monetos.

L: Altpreussische Monatsschrift 16. 1879, S. 172–173; Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, Hf. (1883–1884), Königsberg, 1885, S. 95; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen. Glogau-Berlin, 1908, S. 71–72; Katalog des Prussia Museums. Teil II. Kat. Nr. 74. Königsberg, 1897, S. 23; Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, Hf. 26. Königsberg, 1926, S. 209; Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg-Warszawa, 1996, S. 151; Šimėnas V. Užmirštieji prūsai. V., 1999.

Rasa Banytė-Rowell