Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emil Hollack

Emilis Holakas, XIX–XX a. Rytprūsių archeologas.

Hollack Emil (Emilis Hòlakas) 1860 VIII 17Grünwalde (Ylavos aps.) 1924 V 20Karaliaučiuje, archeologas. 1877–1880 lankė Waldau mokytojų seminarą. 1880–1887 mokytojavo Mühlhausene, Labguvoje ir Karaliaučiuje, vėliau tapo mokyklų inspektoriumi, nuo 1902 iki pensijos (1924) dėstė statybos aukštesniojoje mokykloje. Labai anksti susidomėjo archeologija, nuo 1890 vykdė savarankiškus archeologinius tyrinėjimus, su Adalbertu Bezzenbergeriu dalyvavo tyrinėjant Klaipėdos kraštą. 1904 kasinėjo Vilkyčių, Pleškučių kapinynus. Vėliau tyrinėjo daugelį archeologinių paminklų Semboje bei pietinėje Prūsijos dalyje. Hollackas buvo pirmasis Rytprūsių archeologinių paminklų inspektorius. 1908 sudarė pirmąjį Rytprūsių archeologinį žemėlapį ir parašė jam išsamius komentarus. Su prof. J. Peiseriu parašė monografiją apie Moythienen kapinyno tyrimus. Iš viso tyrinėjo apie 60 archeologinių paminklų (svarbiausi: Viehof, Kl. Blumenau, Bludau, Macharen, Moytienen, Babienten) ir parašė daug straipsnių archeologine tematika. Šiuose straipsniuose skelbta tyrinėjimų medžiaga.

Valdemaras Šimėnas