Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažvydo laiškai

13 Martyno Mažvydo laiškų, rašytų 1548–1561 lotynų kalba.

Mãžvydo laiška, pirmosios lietuviškos knygos rengėjo Martyno Mažvydo 13 laiškų, rašytų 1548–1561 lotynų kalba. Vienas laiškas skirtas Karaliaučiaus universiteto rektoriui, 12 laiškų – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui. Laiškai saugomi Göttingene. Laiškus paskelbė Marcelinas Ročka (Literatūra, t. 9, 1966) kartu su lietuvišku vertimu. Juose daugiausia aptariami asmeniniai ir ūkiniai Mažvydo reikalai, to meto Ragainės parapijos gyventojų religinė būklė. Laiškuose Albrechtui Mažvydas skundžiasi dėl neturto, prašo paramos. Tai daro labai ekspresyviai, tyrinėtojų nuomone, daugiau diplomatiškai nei nuoširdžiai. Laiškuose atsiskleidžia kai kurie Mažvydo asmenybės bruožai. Pažymėtinas jo siekis prievarta siųsti parapijiečius į bažnyčią ir kita.

L: Lebedys J. M.Mažvydo laiškai // Mokslas ir gyvenimas, 1970, nr. 5, p. 13–15.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Martyno Mažvydo laiško kunigaikščiui Albrechtui faksimilė, 1550

Iliustracija: Ragainės kunigo Martyno Mažvydo parašas