Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo pirmininko ryšiai

Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo pirmininko bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis.

Mažõsios Lietuvõs Tarýbos prezidiùmo prmininko ryšia, Mažosios Lietuvos tarybos (MLT) prezidiumo pirmininkas Erdmonas Simonaitis, organizuodamas išeivijoje gyvenančių lietuvininkų veiklą, nuolat palaikė ryšius su įvairiomis organizacijomis (Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu, Mažosios Lietuvos bičiulių draugija, Pasaulio lietuvių bendruomene, Mažosios Lietuvos rezistenciniu sąjūdžiu) bei pavieniais asmenimis. 1953 JAV ir Kanados lietuvių organizacijų pakviestas dalyvavo Mažosios Lietuvos dienos renginiuose, informavo juos apie Mažosios Lietuvos problemas ir Vokietijoje atliekamą MLT darbą. E. Simonaitis periodiškai važinėdavo po Vokietiją, lankė MLT skyrius ir mažlietuvių buvimo vietas. 1962 spalį lankėsi Detmolde (Vokietija), čia ketino susitikti su Vydūno testamento vykdytoja Margareta Kėkštaityte bei rūpinosi Vydūno kapo tvarkymu. Kartu aplankė lietuvininkus, gyvenančius Lippės krašte, Eckenförde, Neustädte, Lüneburge, Hannoveryje, Darmstadto ir Frankfurto kraštuose, Lübecke. 1962 X 21 ten vykusiame MLT Prezidiumo posėdyje jis skaitė išsamesnį pranešimą apie Mažosios Lietuvos padėtį, santykius su VLIK ir kitomis lietuvininkų organizacijomis; aptarė ryšių palaikymą su lietuviais bei lietuvybės išsaugojimo problemas. Kitą dieną dalyvavo Lübecko Mažosios Lietuvos tėviškės mylėtojų draugijos susirinkime. 1965 E. Simonaitis lankėsi Berlyne, susitiko su ten gyvenančiais mažlietuviais, įkūrė Pasaulio lietuvių bendruomenės Berlyno skyrių.

MLFA