Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maximilian J. A. Voelkel

Maksimilijanas Felkelis, XIX–XX a. vokiečių kalbininkas.

Voelkel Maximilian J. A. (Maksimilijanas Fèlkelis) iki XIX a. vid. apie 1912, vokiečių kalbininkas. Tilžės gimnazijos mokytojas. Lietuvių literatūros draugijos vienas steigėjų, 1881–1882 jos pirmininkas. Svarbiausi darbai: Der Tonwandel in der litauischen Deklination, 1873 [Linksniuojamųjų lietuvių kalbos žodžių kirčio kaita], Die lettischen Sprachreste auf der Kurischen Nehrung, 1879 [Latvių kalbos liekanos Kuršių nerijoje], populiarus vadovėlis Litauisches Elementarbuch, 1879 [Lietuvių kalbos pradžiamokslis]; jo V leidimo (1923) įžangoje pasisakoma prieš prievartinę lietuvių germanizaciją. Paskelbė ištraukų iš Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno rengto naujo žodyno. Rašė apie Mažosios Lietuvos lietuvininkų gyvenamąsias vietas. Voelkelio darbams trūko lingvistinio pasirengimo.

Zigmas Zinkevičius