Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Niedermann

Maksas Nydermanas, XIX–XX a. Šveicarijos kalbininkas.

Niedermann Max (Maksas Nýdermanas) 1874 V 19Winterthoure 1954 I 12Neuchâtelyje (Šveicarija), Šveicarijos kalbininkas. 1897 filosofijos dr. laipsniu baigė Baselio universitetą, nuo 1899 ten dėstė; profesorius (1909). 1903–1944 dėstė Neuchātelio universitete; 1933–1935 rektorius. Domėjosi baltų kalbomis. Parašė studijas: Die Namen des Storches im Litauischen, 1919 [Gandro pavadinimai lietuvių kalboje], Die Benennungen der Kartoffel im Litauischen und im Lettischen, 1923 [Bulvės pavadinimai lietuvių ir latvių kalbose]. Svarbiausias lituanistikos veikalas – Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, 1932–1968, t. 1–5 [Lietuvių rašomosios kalbos žodynas]. Jame daug Mažosios Lietuvos leksikos. Iš pradžių jį rengė su Franzu Brenderiu ir Alfredu Sennu, nuo t. 2 pabaigos – su A. Sennu ir Antanu Saliu (pastarieji ir baigė leisti žodyną). Niedermanno baltistikos svarbiausi tyrinėjimai paskelbti leidinyje Balto-Slavica (1956). Vartojo lituanistinę medžiagą iš Mažosios Lietuvos.

L: Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999, p. 437–438.

Iliustracija: Max Niedermann / Iš LKE