Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maurickiemis

Maurickiemiai, Tilžės pietinis priemiestis ir dvaras.

Maurckiemis, Maurickiemiai (vok. Moritzkehmen, 1938 Moritzhöhe), Tilžės pietinis priemiestis ir dvaras, Tilželės upės kairiajame krante, 4 km į pietus nuo miesto centro, 2 km į rytus nuo Bendiklaukių. Maurickiemis siejamas su prūsų skalvių gimine Perkau (Perszkauen, Perschkau, von Perschkau). Moritzas Perschkau 1486 tarnavo Santainių dvare, 1497 tapo stambiu žemvaldžiu. Moritzas von Perschkau 1529 III 29 tapo Tilžės burggrafu kaip kunigaikščio Albrechto talkininkas. Matyt, jo vardu pavadintas kaimas prie Tilželės. 1785 tai buvo laisvųjų ūkininkų kaimas su vandens malūnu. Vėliau Maurickiemyje veikė plytinė. XIX a. viduryje atkurtas dvaras. XIX a. plotą perkirto geležinkelis Tilžė–Pilkalnis. 1905 buvo 288 gyventojai. XX a. pradžioje dvaras su Didžiosios Plaušvarės palivarku valdė 200 ha žemės (iš jų 102 ha daržų ir ariamosios žemės, 39 ha pievų, 57 ha ganyklų), laikė 24 arklius, 160 galvijų (iš jų 94 melžiamas karves), 25 avis, 20 kiaulių. Verstasi pienininkyste. Dvaras priklausė Gerulių (Gerull) šeimai. 1922 Maurickiemis prijungtas prie Tilžės miesto. Tada sodybos driekėsi 3 km šiaurės–pietų kryptimi palei vieškelį Tilžė–Argininkai. Šiauriau geležinkelio buvo būdinga priemiesčio gatvė, apstatyta sodybomis. Piečiau Maurickiemis buvo kaimo plotas su keliais vienkiemiais ir dvaro sodyba paupyje. Sovietmečiu Maurickiemis nugyventas, dvaro sodyba sunaikinta.

L: Rubbel A. Moritzkehmen // Tilsiter Rundbrief. 31. Kiel, 2002, S. 44–45.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Tilželės pakrantės, 1970 / Iš MLEA