Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Matas Krygeris

XX a. lietuvių teisininkas, pedagogas.

Krýgeris Matas, Motiejus 1905 II 21Jasunskuose (Alytaus aps.) 1997 XII 3Kaune, teisininkas, pedagogas. 1928 baigė teisės studijas Lietuvos Respublikos universitete. 1932–1940 dirbo Lietuvos prokuratūros apylinkės, apygardos bei ypatinguoju tardytoju. Kartu su tardytojais Liudviku Nezabitausku, Vytautu Bulota 1934 II 11–VIII 22 atliko tardymą Klaipėdos krašto hitlerininkų byloje (Neumanno-Sasso byla). Buvo Redakcinės komisijos narys šios bylos kaltinamajam aktui parengti. Sovietmečiu ir nacių okupacijos metais gelbėjo žmones nuo teroro. 1941 rugpjūtį gestapas suėmė Krygerį (einantį Šiaulių apygardos teismo prokuroro pareigas) ir metus kalino Tilžės kalėjime. Po Antrojo pasaulinio karo persekiotas sovietų. 1994 Krygeris parašė atsiminimų knygą Rūstūs prisiminimai apie Klaipėdos hitlerininkų bylą.

Vytautas Gocentas

Stanislovas Sajauskas