Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Rožaitis

XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas.

Rožaitis Martynas, XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas, Vytautų valsčiaus viršaitis. Kilęs iš Grauminės (Plikių valsčius). Klaipėdos krašto krikščionių susivienijimo aktyvus narys. Jo deleguotas dalyvavo 1924 II 13 susitikime su Tautų Sąjungos komisija (vadovaujama JAV diplomato Normano Daviso) ir patvirtino jai Prūsų Lietuvos tautinės tarybos ir kitų dokumentų tarptautinės teisės pripažintą nuostatą, kad mažlietuviai (ir Klaipėdos krašte), sudarantys gyventojų daugumą, patys panoro jungtis prie Lietuvos Respublikos. 1927 Rožaitis paskirtas II Klaipėdos krašto seimelio Plikių rinkimų apylinkės Rinkimų komisijos pirmininku, 1932 Klaipėdos apygardos Rinkimų komisijos nariu. 1936 kreditorių paskirtas Klaipėdos Atvertinimo įstaigos nariu.

Algirdas Antanas Gliožaitis