Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Pukis

XIX–XX a. ūkininkas, surinkimininkas, sakytojas.

Pùkis Martynas 1864 V 10Kretingsodyje 1941 I 29Smilgynuose (Klaipėdos aps.), ūkininkas, surinkimininkas, sakytojas, veikė Klaipėdos–Kretingos paribyje. Pardavęs ūkį Kretingsodyje, 1924 persikėlė į Smilgynų kaimą, valdė 30 ha ūkį. Tėvai – Jokūbas Pukis iš Normantų (netoli Kalotės) su Valiukyte iš Rūdaičių, turėjo 6 dukteris ir 5 sūnus. Dukterys – Barbikė (Jokšienė, 5 dukros, 4 sūnūs), Marikė (Lipšienė, 3 dukros, 5 sūnūs), Urtikė (Endrisienė, 4 dukros, sūnus), Andikė (Gvildienė, 2 dukros, 1 sūnus), Ėvutė (Peicienė, 1 dukra, 1 sūnus), Anikė (anksti mirė); sūnūs – Jokūbas Pukis (vedė Šlažytę, 3 dukros, 3 sūnūs), Adomas (vedė Simonaitytę, 1 dukra, 7 sūnūs), Mikas (vedė Bertužytę, 5 dukros, 2 sūnūs), Jonas (vedė Sušelytę, 2 dukros). Vyriausiasis Martynas vedė Anelę Kurmytę (surinkimininkės Kurmienės-Bruzdeilynaitės dukterį). Turėjo 3 dukras (Barbutė ir Anelė mirė jaunos, Marija – Idzelienė – 47 m.) ir 7 sūnūs (4 jų anksti mirė, Mikas žuvo 21 m. – per Pirmąjį pasaulinį karą, Jonas mirė 58 m. po Sibiro tremties, Jokūbas, siuvimo amato meistras, veikęs Bažnyčiai, išgyveno 98 m.). Su antra žmona Marike Kavolyte (Martyno Kavolio (1867–1952) dukterimi), turėjo dar 2 dukras (abi – Ėvutė ir Trūdė mirė mažos) ir 5 sūnus (Martynukas mirė 1 m., Paulius 34 m. nuo bombų ir bado Berlyne, Ansas mirė 47 m. po Sibiro tremties, Jurgis emigravo į Vokietiją, ten mirė, Vilius tebegyvena Klaipėdoje). Sakytojo dovaną perėmė iš savo tėvų ir senelių (Bruzdeilinų, Kavolių). Ūkio tvarkymą palikęs antrajai žmonai ir sūnums, iškeliaudavo su Dievo žodžio sakymu pas Plikių ir kitų parapijų ūkininkus, rengdavo surinkimus Bruzdeilynų, Girkalių, Kvietinių, Karklininkų, Trušelių ir kituose kaimuose. Griežtai laikėsi pietistinių pažiūrų, mėgo ilgas emocingas širdies maldas. Palaidotas Smilgynų kaimo kapinaitėse.

Povilas Endriejus Pukys

Iliustracija: Martynas Pukis