Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Pocius

inžinierius, Australijos lietuvis.

Põcius Martynas 1920 VII 31Metirkviečiuose (Šilutės aps.), inžinierius, Australijos lietuvis. Tėvai Mikas Pocius ir Elskė Genutytė. 1939 su tėvais persikėlė į Didžiąją Lietuvą. 1941 Pocius baigė Palangos gimnaziją. 1941 studijavo statybos mokslus Vytauto Didžiojo universitete, vėliau Braunschweige (Vokietija). 1955 studijas baigė Adelaidės universitete ir įgijo inžinieriaus specialybę. 1960–1968 dirbo vyriausiuoju inžinieriumi Pietų Australijos namų departamente. Dalyvavo Adelaidės lietuvių veikloje. Australijos Lietuvių bendruomenės (ALB) Adelaidės apylinkės valdybos, ALB Krašto valdybos ir Tarybos narys. Vadovavo Adelaidės lietuvių sporto klubo Vytis šachmatų sekcijai. „Lietuvos Pajūrio“ rėmėjas.

L: Keleivis. 1955, nr. 8.

Viktoras Baltutis