Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Peteraitis

XIX–XX a. ūkininkas iš Agluonėnų, visuomenės veikėjas.

Peteraitis Martynas 1879 1938, ūkininkas iš Agluonėnų, visuomenės veikėjas. Silvos Pocytės prosenelis. 1922 pirmasis pareikalavo, kad Vanagų bažnyčioje pamaldos vyktų iš pradžių lietuvių, po to – vokiečių kalba. 1923 sausį kartu su sūnumis Jurgiu ir Martynu dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime, gulėjo apkasuose, atmušinėjo Klaipėdą iš prancūzų pajėgų. Vanagų draugijos Eglė (veikusios ir Agluonėnuose) aktyvus narys. Vanaguose įkūrė šaulių būrį (pirmąjį krašto kaimuose), savo namuose laikė jo ginklus; 1924 nušovė policijos vachmistrą, atėjusį tų ginklų konfiskuoti. Sūnus Martynas (fotografas) būdamas 28 metų 1931 žuvo nuo žandaro kulkos.

Domas Kaunas

Algirdas Žemaitaitis