Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Paltinas

XX a. pašto tarnautojas, laukininkas.

Paltinas Martynas 1901 XI 21Stonaičiuose 1984 VI 9Mühlene (Vokietija), pašto tarnautojas, laukininkas. Baigęs Lankupių mokyklą dirbo Priekulės pašto laiškanešiu, 1934(?)–1939 – Agluonėnų pašto agentūros vedėjas. 1935 laimėjęs loterijoje 10 000 Lt, nusipirko Kantvainiuose 10 ha ariamos žemės ir 4 ha pievų. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui tarnavo Vermachto darbo batalione, sužeistas pateko į amerikiečių nelaisvę. 1948 grįžo, dirbo kolūkio brigadininku. Su žmona Maria Karaliūte-Paltiniene (1903 VI 1 prie Priekulės – 1996 VI 9 Horbe, Vokietija) užaugino 2 vaikus: Arvydą Paltiną ir Anną (Oną) Greivienę. 1960 su žmona repatrijavo į Vokietiją, palaidoti Mühlene.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martynas Paltinas, 1935

Iliustracija: Martynas Paltinas, apie 1921 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Marija Karaliūtė-Paltinienė, apie 1921 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Paltinų sodyba Kantvainiuose, 1955 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Ona Paltinaitė-Greivienė prie savo sodybos vartų Agluonėnuose, 2003