Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arvydas Paltinas

XX–XXI a. Lietuvos ir Vokietijos muzikas, dirigentas.

Paltinas Arvydas 1933 VIII 6Lankupiuose (Klaipėdos aps.) 2021 II 1Manheime (Vokietija), muzikas. Martyno Paltino sūnus. Baigęs Agluonėnų pradinę mokyklą ir Priekulės progimnaziją 1950–1954 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje chorvedybą pas mokytoją Klemensą Griauzdę, studijavo Vilniaus valstybinės konservatorijos neakivaizdiniame skyriuje (nebaigė). Nuo 1954 Klaipėdos kultūros namų meno vadovas bei mokytojas Klaipėdos vaikų pirmoje muzikos mokykloje. Subūrė chorą ir instrumentinį ansamblį, kuriuos lankė senieji klaipėdiškiai, bet sovietinis saugumas juos persekiojo dėl dalyvių kilmės ir repertuaro. Estradinės muzikos Klaipėdoje vienas pradininkų. 1971–1982 populiaraus estradinio ansamblio Kopų balsai vadovas (išleido 6 plokštelės). Išugdė solistus: Nelly Paltinienę, Eugenijų Ivanauską, Edmundą Kučinską ir kitus. Ansamblis prisidėjo prie laivininkų, pajūrio tradicijų populiarinimo. 1982 su žmona N. Paltiniene repatrijavo į Vokietiją, mokytojavo Vasario 16-osios gimnazijoje, drauge rengė koncertus. Atkūrus Lietuvos Respubliką, kasmet atvyksta koncertuoti į Klaipėdą ir kitur.

Žmona Paltinienė Nelly (1929–2020), dainininkė. Dainuoti pradėjo Klaipėdos ryšininkų ansamblyje (vadovė Aurelija Daunorienė). Nuo 1961 – ansamblio Kopų balsai solistė, 1966 Kauno pavasario festivalio laureatė. Nuo 1983 koncertavo Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, JAV ir Kanadoje, nuo 1992 – ir Lietuvoje. Įrašytos ir išleistos 7 vinilinės plokštelės, 8 kompaktiniai diskai ir 18 kasečių. Apdovanota LR ordinu Už nuopelnus Lietuvai.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Arvydas Paltinas, 2002

Iliustracija: Marija ir Martynas Paltinai (stovi dešinėje) su rašytoja Ieva Simonaityte (sėdi trečia iš dešinės) pas Simonaičius Vanaguose, 1954 / Iš Vytauto Gocento rinkinio

Iliustracija: Arvydo Paltino sumeistruotas malūnas Kantvainiuose, šalia Agluonos, 1954 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Arvydas su mama veža durpes, apie 1954 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Po įžegnojimo Vanagų bažnyčioje: Arvydas – paskutinėje eilėje penktas, viduryje sėdi bažnyčios kantorius Jurgis Sprogys ir kunigas Ansas Baltris, 1953 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Arvydas Paltinas su žmona Nelly Vilniuje, 2003 / Iš Arvydo Paltino šeimos albumo

Iliustracija: Arvydas su tėvais Mühlene, 1978 / Iš Arvydo Paltino šeimos albumo

Iliustracija: Tėviškės paveldėtojos Onos Paltinaitės-Greivienės šeima Agluonėnuose, 2000 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo