Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Maksas Mačkus

XX a. pedagogas, miškų ūkio inžinierius, lietuvybės Klaipėdos krašte puoselėtojas.

Mãčkus Martynas Maksas 1916 III 31Stučiuose 1999 IV 13Vilniuje, pedagogas, miškų ūkio inžinierius, lietuvybės Klaipėdos krašte puoselėtojas. 1928 baigė Dovilų liaudies mokyklą. Buvo skautas, dalyvavo „Aušros“ draugijos veikloje, daug keliavo po kraštą, padėjo rengti lietuviškas šventes ir kitus renginius. 1937 baigęs Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, įstojo į karo mokyklą, kad atliktų karinę prievolę. 1939 kovą naciams užgrobus Klaipėdos kraštą, pasirinko Lietuvos pilietybę (optantai). Vėliau nacių ir bolševikų persekiotas. Po Antrojo pasaulinio karo kelis mėnesius kalėjo sovietų saugumo rūsiuose Vilniuje. 1940–1942 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute matematiką, fiziką ir kūno kultūrą, 1945–1946 – gamtos mokslus; Vilniaus universitete – 1942–1948 miškų ūkį. 1942–1944 dirbo Vilniaus acto fabrike Sveikata, 1944–1948 – Švietimo ministerijos pradinių ir vidurinių mokyklų inspektoriumi. Nuo 1948 – Vilniaus, 1963–1976 – Kauno miškų technikumo dėstytojas. Dėstė geodezijos ir topografijos braižybos kursą. 1976–1992 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute ir Vilniaus inžineriniame statybos institute. Prisidėjo atkuriant Vilniaus evangelikų liuteronų parapiją (1989). Žmona filologė Adelė Žilpurytė-Mačkuvienė (1918 XI 10–2000 IX 7), filologė. Abu palaidoti Kisinių kapinėse. Duktė Erika, g. 1957, gydytoja pediatrė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martynas Mačkus su Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos bendraklasiais Spertaliu ir Tautvydu Braku Vilniuje, 1988 / Iš Erikos Mačkutės albumo

Iliustracija: Martynas Mačkus su žmona Adele ir dukra Erika, 1967 / Iš Erikos Mačkutės albumo