Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Kavolis

XX a. modernus ūkininkas, iškilus kaimo inteligentas, fotografas mėgėjas.

Kavõlis Martynas 1901 X 14Dieglių kaime (Klaipėdos aps.) 1978 XII 16, modernus ūkininkas, iškilus kaimo inteligentas, lietuvių krašto metraštininkas – fotografas mėgėjas. Paliko apie 200 stiklo negatyvų, kur užfiksuoti įvairūs Eglės ir kitų jaunimo draugijų renginiai, kasmetiniai suvažiavimai ant Ievos kalno Juodkrantėje, ekskursijos, kaimo šventės, politiniai įvykiai (pvz., Lietuvos ir Klaipėdos krašto sienos užkardos panaikinimas Pėžaičiuose 1923), to laikotarpio portretai (iš jų ir Ievos Simonaitytės) ir kita. Baigė vietos pradinę mokyklą. Fotografuoti pradėjo 1912, pats pasidirbęs fotoaparatą. Po Pirmojo pasaulinio karo iš Vokietijos kareivio nusipirko nesudėtingą, vėliau – modernesnį fotoaparatą. Konsultuodavo agluonėniškis fotografas Martynas Pėteraitis. 1919 pakviestas būsimosios rašytojos I. Simonaitytės, įstojo į lietuvių jaunimo kultūros švietimo draugiją Eglė, buvo sekretorius, o nuo 1932 – pirmininko pavaduotoju, vadovavo styginių muzikos instrumentų kvartetui, kartu su draugijos nariais įkūrė biblioteką, statė mėgėjiškus spektaklius, rengė koncertus, ekskursijas po Klaipėdos kraštą ir Didžiąją Lietuvą. Skaitė geras knygas, rinko spaudinius, pašto ženklus, mokėsi modernaus sodininkavimo, užveisė vaismedžių medelyną. 1931–1944 vadovavo Pėžaičių bitininkų draugijai (tikėtina, kad ją įkūrė). Kaip pagarsėjęs visuomenininkas Klaipėdos krašto gubernatūros pakviestas dirbti į uostamiesčio muitinę, tačiau netrukus grįžo ūkininkauti, nes vedė. Dėl silpnos sveikatos išvengė tarnybos Wehrmachte. Po 1944 sovietai atėmė žemę. Pabūgęs siautėjančių sovietų pareigūnų daugumą savo fotonegatyvų sunaikino. Dirbo sodininku kolūkyje. Ėmė meistrauti mandolinas (padarė apie 36). Draugavo su rašytoja I. Simonaityte, kraštotyrininkais, etnografais, tautosakininkais. Domas Kaunas įkalbėjo jį parašyti atsiminimus. Šiaulių etnografijos muziejui Kavolis padovanojo medines, bet labai tikslias chemikalų svarstykles. Išliko Kavolio sena fototechnika ir medžiagos. Daugelis fotografjų saugomos Rumšiškėse, Liaudies buities muziejuje.

L: Kaunas D. Dėglių fotografas // Kultūros barai, 1996, nr. 8/9, p. 90–96. Kaunas D. Knygos dalia., V., 1999, p. 142–150.

Iliustracija: Martynas Kavolis, apie 1965

Iliustracija: Martyno Kavolio žmona ir tėvai, apie 1941. Iš kairės: žmona Urtė Mačkutė-Kavolienė, sunūs Heinsas, miręs 4,5 metukų, duktė Rūta, jis pats, motina Marija ir tėvas Martynas / Iš Rūtos Kavolytės-Vepštienės albumo

Iliustracija: Prie M. Kavolio sodybos šulinio: duktė Rūta Kavolytė-Vepštienė (viduryje), žentas Antanas Vepštas ir pusseserė Erika Mačkutė, 2001

Iliustracija: Autoportretas, apie 1920 / Iš Rūtos Kavotytės-Vepštienės albumo

Iliustracija: Martyno Kavolio tėviškės nuotrauka, apie 1920 / Iš Rūtos Kavotytės-Vepštienės albumo

Iliustracija: Autoportretas, apie 1920 / Iš Rūtos Kavotytės-Vepštienės albumo