Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Gailius

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Galius Martynas 1857 XI 4Berštininkuose (Pagėgių aps.) 1944 ten pat, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Klaipėdos krašto veikėjų Albino Gailiaus, Valentino Gailiaus ir Viktoro Gailiaus tėvas. Baigė Plaškių parapinę mokyklą. Iš pradžių gyveno Tilžėje. Paveldėjo tėvo ūkį ir visą gyvenimą pavyzdingai ūkininkavo. Dalyvavo lietuvių veikloje. Veiklus Birutės draugijos narys, krikščioniškosios Sandoros draugijos steigėjas. Rinkiminėse kampanijose rėmė lietuvius kandidatus. 1910–1911 Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės pirmininkas.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Martynas Gailius