Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albinas Gailius

Mažosios Lietuvos XX a. politikos ir visuomenės veikėjas.

Galius Albinas 1895 V 12Berštininkuose (Pagėgių aps.) 1942 VIII 18Dachau (Vokietija), Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas. 1912 Šventapilėje baigė specialią žemės ūkio mokyklą. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919–1920 dalyvavo kautynėse su lenkais. 1923–1938 Klaipėdos krašto gubernatūros referentas, Svetimšalių ir pasų skyriaus vedėjas. 1939–1940 Kauno pašto viršininkas. 1941 už antinacinę veiklą Klaipėdos krašte ir lietuvių teisių gynimą Mažojoje Lietuvoje areštuotas gestapo. Kalintas Klaipėdos, Tilžės, Karaliaučiaus kalėjimuose, Neuengammo bei Dachau koncentracijos stovyklose, čia žuvo. Gailiaus tėvas Martynas Gailius, broliai Viktoras Gailius ir Valentinas Gailius buvo žymūs Klaipėdos krašto valstybės, religijos ir visuomenės veikėjai.

Vaclovas Bagdonavičius