Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martins Palkis

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Pálkis Martins 1891 ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto savanorių armiją įstojo 1923 I 31. Buvo baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokieičų kalbas). Gyveno Menklaukiuose, vertėsi žemdirbyste.

Algirdas Antanas Gliožaitis