Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martinas Kojelis

Martin Kojehl, XVIII–XIX a. kovotojas prieš lietuvininkų socialinę priespaudą.

Kojẽlis Martinas (Martin Kojehl) iš kaimo Ußeikikallen (nuo 1896 sujungto su Užanaičiais, Klaipėdos aps.), kovotojas prieš lietuvininkų socialinę priespaudą XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje. 17 metų tarnavo Prūsijos kariuomenėje. Buvo gvardijos grenadierius. Iš kariuomenės paleistas kaip invalidas. Grįžęs į tėviškę kvietė kaimiečius nebeatlikinėti didėjančių baudžiavos prievolių. Vokiečių literatūroje vadintas kurstytoju.

L: Sembritzki J. Geschichte des Kreises Memel. Memel, 1918, S. 157–158.

Jurgis Mališauskas