Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martin Broszat

Martinas Brožaitis, XX a. istorikas.

Broszat Martin (Martinas Brožáitis) Mažojoje Lietuvoje, 1968 Vokietijoje, istorikas. Mokslų daktaras. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Buvo Institut für Zeitgeschichte Münchene mokslo darbuotojas. Užtardamas lietuvininkus, nacių koncentracijos stovykloje kalinto lietuvininko žurnalisto Jono Grigolaičio byloje 1955 parašė ekspertizę Gutachten über die Lage Memellandes und die deutsch-litauischen Beziehungen zwischen den beiden Weltkriegen [Žinovo nuomonė apie Klaipėdos krašto padėtį ir vokiečių–lietuvių santykius tarp abiejų pasaulinių karų]. Su trimis minėto instituto mokslininkais 7-ąjį dešimtmetį apie hitlerinę Vokietiją parašė didelės apimties knygą, kuri išversta į anglų kalbą ir išleista (1968?) Niujorke pavadinimu Anatomy of the SS State [SS valstybės anatomija], Brožaitis parašė skyrių apie koncentracijos stovyklas 1933–1945.

MLFA

Algirdas Matulevičius