Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marta Petrikaitė

Tilžės lietuvių giedotojų draugijos narė.

Petrikáitė Marta 1899 II 23Minjotuose (Klaipėdos aps.) 1927 IV 26Tilžėje, Tilžės lietuvių giedotojų draugijos narė. Draugijos veikloje dalyvavo 25 metus, buvo aktyvi, darbšti lietuvaitė, neslėpė savo tautiškumo. Žavėjo gražiu balsu ir aktoriniais sugebėjimais. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių žurnalistai rašė apie jos meninius gabumus. Petrikaitė ir gyvenime buvo energinga, drąsi, iškalbi ir visus gerbianti lietuvaitė. Buvo Prūsų lietuvių moterų draugijos Tilžėje valdybos narė. Mirus motinai, 1895 tėvas pardavė ūkį ir su Marta bei jauniausia dukra apsigyveno Tilžėje. Čia M. Petrikaitė baigė vidurinę mokyklą, mokėsi fotografo amato. Dirbo Reylenderio, O. von Mauderodės, lietuviškos spaudos draugijos spaustuvėse, vėliau Klaipėdos įstaigose: Ryte, Laimoje, Lietuvis konsulato raštinėje, Tautiniame lietuvių banke, Gubernatūroje. 1901 II 10 pirmą kartą suvaidinusi Vydūno Probočių šešėlių dalies Vėtra Ugnelės vaidmenį, netrukus tapo geriausia draugijos vaidintoja. Sunkiai susirgusi grįžo pas tėvą ir seserį į Tilžę, kur netrukus mirė.

L: Jaunimas, 1927 V 24–VI 10, nr. 8–9, p. 133.

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Anė ir Marta Petrikaitės / Iš knygos „Aukuras“, 1937