Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marta Buntinienė-Žugaraitė

XX a. mažlietuvė, Valdžio Buntino žmona.

Buntinienė-Žugaraitė Marta Kaprakiuose-Mediškiemiuose (Pagėgių aps.) 1982 XI 19Monrealyje (Kanada)), antroji Valdžio Buntino žmona. Kilusi iš garsios mažlietuvių Žugarų šeimos. Turėjo seseris Anitą ir Rūtą Žugaraites, kurios taip pat gyveno Kanadoje. Palaidota šalia vyro lietuvių Šv. Jono kapinėse Toronte.