Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valdis Buntinas

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės ir išeivijos veikėjas.

Buntinas Valdis 1908 VIII 11Žardėje (Klaipėdos aps.) 1977 V 3Monrealyje (Kanada), Mikelio Buntino (jaunesniojo) ir Urtės sūnus. Lankė Klaipėdos gimnaziją, vaidino mėgėjiškuose spektakliuose. 1928 atvyko į Kanadą, 1938 sugrįžo į tėviškę. Amtrojo pasaulinio karo metais iškeltas iš tėviškės. Gyveno Karaliaučiuje. 1944 Karaliaučiaus apsupties metu žuvo jo pirmoji žmona, tarnavusi gailestingąja seserimi. Buntinas pateko į nelaisvę. Po karo atsidūrė Vakarų Vokietijoje, kur vertėjavo pabėgėlių stovyklose. 1949 išvyko į Monrealį (Kanada). Vedė Martą Žugaraitę. Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Toronte.