Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maršalas

maršalka, Kryžiuočių ordino vienas aukščiausių pareigūnų.

máršalas, maršálka, Kryžiuočių ordino vienas aukščiausių pareigūnų. Dažnai vadintas didžiuoju maršalu (vok. Grossmarschall). Karinėje riterių organizacijoje po didžiojo magistro Ordino kapitulos svarbiausias pareigūnas, atliekąs karo ministro ir kariuomenės vado pareigas (jeigu nepavesdavo atlikti karo žygį kitam). Ordino didysis intendantas (vok. Grosstrappier) kryžiuočių kariuomenę aprūpindavo ginklais, šarvais, maistu, pašaru ir kitais karui reikalingais dalykais. Maršalas buvo kariuomenės ir jos karo žygių organizatorius. Maršalas vėliau persikėlė į Karaliaučių, čia jam buvo lengviau rengti žygius į Lietuvą. Artimiausias karinis maršalo bendradarbis buvo komtūras. Ordino maršalas vesdavo politines bei taikos derybas (pvz., Konradui von Wallenrodui vadovaujant 1382 pasirašytos Dubysos sutartys). Ordino maršalas paprastai buvo pirmasis kandidatas į didžiuosius magistrus.

LE