Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marinkė Labrencienė

XIX–XX a. ūkininkė, lietuviškos kultūros puoselėtoja.

Lãbrencienė Marinkė 1868 VIII 19 1929 VI 13 Klaipėdoje, ūkininkė, už dailius lietuviškus dirbinius pripažinimo sulaukusi Mažosios Lietuvos ir už jos ribų rengtose liaudies meno parodose. Vyras – Labrenciškės dvarelio šeimininkas Martynas Labrencas. Jos svetingi namai tapo lietuviškos kultūros centru Girulių pašonėje. Dukros: Trūdė (Klaipėdos lietuvių moterų draugijos valdybos narė) ištekėjo už dantų gydytojo Jurgio Bumbulio, Marta Marija – už dailininko Adomo Brako ir tapo viena aktyviausių Klaipėdos lietuvių moterų veikėjų (dar Brakienė-Labrencytė Marija); sūnus ūkininkas Jonas Mikelis. Mirė eidama 62 metus, Brakų namuose Klaipėdoje. Laidota (VI 18) labai iškilmingai: žaliomis eglių šakelėmis ir margomis gėlėmis papuoštą vežimą į pušynais apsuptą kalnelį šalia Kalotės ežero lydėjo daug pėsčiųjų ir važiuotųjų.

MLFA

Jurgis Reisgys

Rūta Mačiūnienė

Vilius Pėteraitis