Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Šiliauskienė-Budrytė

XX a. mažlietuvių išeivijos veikėja.

Šiliáuskienė-Budrýtė Marija 1910Šilutės apskrityje 1998 III 12Monrealyje (Kanada), išeivijos veikėja. Nuo 1978 – Mažosios Lietuvos fondo narė mecenatė, rašytojos Ievos Simonaitytė sesuo (ne to paties tėvo). Baigusi gimnaziją (?) dirbo Šilutės pašte, 1939, Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, su šeima pasitraukė į Plungę, vėliau – į Vilnių, 1944 išvyko į Vokietiją, 1949 – į JAV. 1956 persikėlė į Kanadą. Su dukra Evagina 1962, 1967 ir 1979 lankėsi Lietuvoje. Laimėjusi bylą dėl sesers palikimo, jos namą Priekulėje (dabar Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus), asmeninę biblioteką ir kitas vertybes padovanojo valstybei. Šiliauskienės pokario laiškai I. Simonaitytei saugomi Lietuvos literatūros ir meno muziejuje. Vyras Stasys Šiliauskas – Lietuvos kariuomenės karininkas, sūnus Eduardas, dukra Evagina, baigę aukštuosius mokslus. Šiliauskienė palaidota Monrealio Notre Dame des Neiges kapinėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Marija Šiliauskienė-Budrytė, 1979

Iliustracija: Stasys ir Marija Šiliauskai su sūnumi Eduardu ir dukterimi Evagina Pensilvanijoje, prie Vaomio ežero, 1955 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio