Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Misiulytė

XX a. lietuvininkė, išeivė.

Misiulýtė Marija 1899 XI 13Lūžuose (Klaipėdos aps.) 1994 III 8Mississaugoje (Kanada). 1944 priversta palikti tėviškę, vėliau iš Vokietijos emigravo į JAV, senatvėje persikėlė pas seserį Gritą Buntinienę į Kanadą. Misiulytė buvo pamaldi ir uoli bažnyčios lankytoja, ypač mėgo evangelikų liuteronų giedojimą, mokėjo daugelį lietuviškų giesmių. Palaidota Mississaugos šv. Jono lietuvių kapinėse.

MLFA