Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Grita Buntinienė-Misiulytė

XX a. lietuvių visuomenės ir mažlietuvių išeivijos veikėja.

Buntinienė-Misiulytė Grita 1908 XI 29Lūžuose, tuomet vadintuose Žužeikiais (Klaipėdos aps.) 1995 VII 30Wasagoje, Toronte (Kanada). Bernardo Buntino žmona. Nepriklausomoje Lietuvoje – aktyvi lietuvių moterų labdaros draugijos ir visuomenės veikėja, vandens sporto entuziastė, kartu su vyru ir kitais jachtklubo nariais jachta Budys dalyvavusi ne vieneriose tarptautinėse varžybose. Viena iš tradicinio Šiupinio renginio entuziasčių. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno Kanadoje. Atvykus į Torontą Elzei Jankutei, kartu su Erika Šerniene, Valerija Anysiene atgaivino Šiupinio tradiciją, į šią veiklą įtraukė visą plačią Buntinų šeimą (savo vyrą Bernardą, sūnų Arvydą, svainį Endrių, svainę Mariją Buntinaitę-Kunkienę su vyru). Išeivijoje labai padėjo savo vyrui Bernardui, kuris nuoširdžiai rūpinosi evangelikų reikalais Toronte. Buntinienė-Misiulytė buvo Evangelikių moterų draugijos viena steigėjų, ilgametė valdybos narė, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio narė, nuolatinė Mažosios Lietuvos fondo rėmėja. Palaidota Buntinų kapavietėje, Misisogoje, Kanadoje.