Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Manfred Teweleit

Manfredas Tėvelaitis, išeivis iš Klaipėdos krašto, prisiminimų autorius.

Teweleit Manfred (Manfred Tėvelaitis) 1933, išeivis iš Klaipėdos krašto. Apie gyvenimą Klaipėdos krašte ir visoje Prūsų Lietuvoje išleido prisiminimų knygas Memel, 1992 [Klaipėda] ir Ostwind, 1993 [Rytų vėjas]. Jose aprašoma klaipėdiškių evakuacija 1944, traukiantis nuo SSRS kariuomenės įsiveržimo į Rytprūsius, mokyklos Šimkų kaime ir Klaipėdoje (Friedricho mieste, Smeltėje bei Luizės gimnazijoje).