Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maltainiai

bažnytkaimis Girdavos apskrityje.

Maltaniai (vok. Molthainen, 1938 Molteinen, lenk. Moltajny), bažnytkaimis Girdavos apskrityje; 8 km į pietus nuo Girdavos, Arkilyčių ežero šiaurrytiniame krante. Apylinkės nuo seno gyventos prūsų bartų, tą liudija ir vietovardžiai: Momaičiai, Lagagarbis, Myntewayen (liet. Minto pievos, vok. Markhausen), Pausenikai, Salkininkai, Skandava ir kiti. Arkilyčių ežero saloje aptiktas senasis kapinynas, tarp Maltainių ir Arkilyčių – prūsų piliakalnis. 1374 minėti Molteyn, 1384 Malteinen. Kuriant Maltainius jiems skirtas 26 ūbų žemės plotas (iš jo pirmasis seniūnas Kirpainis (Kyrpeyn) gavo 2 ūbus – apie 80 margų). Minėtas žemės savininkas Prišals, iš kurio žemės pirko Tile Lebemete. Pirmieji Maltainių seniūnai ir karčemninkai buvo prūsai, kaip ir daugelis ūkininkų (jiems duoti perpus mažesni žemės plotai nei vokiečiams). XIV a. pabaigoje įkurta bažnyčia, 1404 – mokykla. Maltainių parapijai priklausė apylinkės gyvenvietės: Blandava, Vilkaimis ir kitos. XIX a. pradžioje kilmingajame kaime buvo 240 gyventojų 17 sodybų. XIX a. pabaigoje pro Maltainius nutiestas geležinkelis Girdava–Bartai. 1938 buvo 672 gyventojai. Po Antrojo pasaulinio karo susiliejo su Arkilyčiais.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas