Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Magdalena Pėžiutė-Kaciucevičienė

Pėžiutė-Kaciucevičienė Magdalena, lietuvių pedagogė.

Pėžiùtė-Kaciucẽvičienė Magdalena 1935 V 26Kantvainiuose (Klaipėdos aps.), pedagogė, Rūtos Pėžiutės-Čigienės sesuo. 1947 baigė Agluonėnų pradžios mokyklą, 1954 – Klaipėdos miesto I vidurinę mokyklą, neakivaizdžiai studijavo anglų kalbą Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (nebaigė), mokytojavo Kėdainiuose ir Agluonėnuose, buvo Agluonėnų bibliotekos vedėja. 1971 su vyru mokytoju Edmundu Kaciucevičiumi (miręs 1985) repatrijavo į Vokietiją, palaikė ryšius su lietuvių bendruomene, iki pensijos (1995) dirbo Mannheimo miesto bibliotekininke, 2006 tebegyveno Mannheime.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Magdalena Pėžiutė-Kaciucevičienė, 1970