Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lūžai

Žužeikiai, kaimas Klaipėdos apskrityje ir parapijoje.

Lūžai, Žužeikiai (vok. Luhszen, Schuscheiken-Jahn, Szußeiken-Jahn, Schußeiken-Jahn), kaimas Klaipėdos apskrityje ir parapijoje, 7 km į rytus nuo Klaipėdos miesto centro, Smeltalės upės dešiniajame krante. Kaimas kūrėsi prie senojo vieškelio Klaipėda–Gargždai, ties perkėla per upę. XVIII a. pabaigoje kaimo sodybos glaudėsi vieškelio pietinėje pusėje, o šiauriau buvo Jakų sodybos. XIX a. šiauriau nutiesus plentą Lūžai liko nuošalyje. XIX a. viduryje kaimo 4 sodybose buvo 53 gyventojai, Lūžuose kalbėta vien lietuviškai. 1850 Lūžuose gimė ir ilgai gyveno Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas Mikelis Kaitinis. 1905 buvo 93 gyventojai. XX a. pradžioje kaimo vakariniu pakraščiu nutiestas siaurasis geležinkelis Klaipėda–Dovilai. Tada kelios didesnės sodybos susijungė su Jakais, bendros buvo ir kapinės. 1926 buvo 76 gyventojai, kaimas valdė 183 ha žemės, priklausė Dirvupių valsčiui.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Lūžų kapinės, 1989