Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Luterons“

senliuteronių religinis laikraštis.

„Luterons“ (Liuterõnas), savaitinis, vėliau dvisavaitinis senliuteronių religinis laikraštis, ėjęs nuo 1887 I 2 iki 1888 pradžios Tilžėje. Spausdino pamokslus, kitus religinius rašinius. Nuo 28 nr. buvo žinučių ir vokiečių kalba. Redaktorius Dovas Laukantas iš Rukų. Išėjo per 40 numerių.

LE

Algirdas Žemaitaitis