Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lumpėnų I ir II pradinės mokyklos

Lumpėnuose nuo XVIII–XIX a. veikusios mokyklos.

Lumpėnų I ir II pradinės mokyklos. Pirmoji mokykla atidaryta XVIII–XIX a. sandūroje, antroji – apie 1820–1830. Vėliau abi įkurdintos viename pastate. 1868 mokytojauti atsiųstas Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Gustavas Schwedė. Nuo 1871 dirbo pedagogas Braueris (pirmasis iš tos pedagogų giminės). Nuo 1919 mokytojavo Franzas Rohdė, po studijų Karaliaučiaus universitete tapęs Luizės gimnazijos vyriausiuoju mokytoju. 1936 pradžioje Lumpėnų I mokyklą lankė 56 vaikai (27 mergaitės, 29 berniukai), Lumpėnų II – 48 moksleiviai (17 mergaičių ir 31 berniukas). Mokė Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai Friedrichas Braueris ir Franzas Küpelis. Mokyklai priklausė 2 žemės sklypai: 8,08 ir 1,5 ha. 1877–1884 čia mokėsi būsimasis Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas Enzys Jagomastas.

Albertas Juška