Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Luizė“

lietuvių kultūrinio švietimo draugija, įkurta Tilžėje 1900.

„Luizė“, lietuvių kultūrinio švietimo draugija, įkurta Tilžėje 1900. Iniciatorius ir vadovas – gimnazijos profesorius Aleksandras Teodoras Kuršaitis. Buvo konservatyvi, provokiškos orientacijos, savo veiklos nesiejo su lietuvių tautiniu sąjūdžiu. „Luizės“ nariai – beveik vien ūkininkai. Turėjo padėti įgyvendinti A. T. Kuršaičio sumanymą įsteigti „mirštančios“ lietuvių tautos etnografinį muziejų. Išleido vienintelę 1-uoju numeriu pažymėtą knygelę Luizė, Prūsų karalienė (1901). Nesulaukusi didesnės visuomenės paramos draugija iširo.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. Vilnius, 1996, p. 236.

Vytautas Gocentas