Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ludendorf

kaimas Labguvos apskrityje, prie Pričkagrabės kanalo šiaurrytinės dalies.

Ludendorf (vok. iki 1934 Gross Friedrichsgraben II), kaimas Labguvos apskrityje, prie Pričkagrabės kanalo šiaurrytinės dalies, 6 km į pietus nuo Gilijos, 15 km į šiaurės rytus nuo Labguvos. XVII a. pabaigoje iškasus Pričkagrabę palei kanalą kūrėsi naujakurių sodybos. Ta ilgoji gyvenvietė vadinta Perkaso vardu (vok. Dorf Gross Friedrichsgraben), išskyrus Agilos ir Gyventės senuosius kaimus. XIX a. dalys buvusio ilgo kaimo įvairiai plėtėsi ir atsiskyrė. Naciai XX a. jas pavadino naujais vardais, nesusietais su krašto istorija: Haffwerder (Agila), Möwenort (Gyventė), Heidendorf (buv. Alt Heidenhof), Hindenburg (buv. Gross Friedrichsgraben), Ludendorf. Ludendorfu vadintos nuo Agilos kanalo rytiniu krantu nusidriekusios naujakurių sodybos – pavieniai viensėdžiai ir jų grupės pakrantėje, tarp kurių įsiterpia Heidendorf kaimelis. Ludendorfe gyveno pievininkai, sausinę pievas greta kanalo, šienavę jas. Tik pakanale tęsėsi maži dirbamosios žemės rėželiai. Sovietmečiu suniokojus apylinkes teliko dalys kai kurių Ludendorfo sodybų.

Martynas Purvinas