Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lokomotyvai

garvežiai, traukinių vilkikai.

lokomotỹvai, garvežia, traukini vilkkai. Prūsijos Karališkoji geležinkelių valdyba (vok. Königliche Preußische Eisenbahn-Verwaltung), įkurta 1880, pasirūpino, kad visoje Prūsijoje traukiniai būtų vieno tipo. Iki 1880 Prūsijos Rytų geležinkelis (vok. Preußische Ostbahn) turėjo 682 lokomotyvus, Rytprūsių Pietų geležinkelis (vok. Ostpreußische Südbahn) – 54 lokomotyvus Tilžės–Įsruties geležinkelis – 8 lokomotyvus. 1852–1853 įsigyti 9 greitieji Crampton lokomotyvai. 1856 užsakyti 32 B1 tipo lokomotyvai iš Borsig gamyklos. Šie lokomotyvai buvo krovininiai. Iš Karaliaučiaus gamyklos „Union Gießerei“ užsakinėti daugiausia lokomotyvai Rytų geležinkeliui. Čia pagamintas ir 1A1n2 keleivinio traukinio lokomotyvas Gilge [Gilija – pavadintas lietuviško kaimo ir upės vardu]. 1864–1868 nupirkti 49 geresni lokomotyvai (gamintojai: Wöhlert, Egestorff, Schwarzkopf, Union Gießerei). Taip pat įsigyti 2 pirmųjų Schichau pagamintų 1A1 tipo lokomotyvai. 1864 užsakyta naujoji Borsig lokomotyvų karta. Šiuose lokomotyvuose įrengtos kabinos mašinistams (anksčiau jie turėjo dirbti ant atvirų pastovų). 1867 pasirodė pirmieji C-Kuppler lokomotyvai. 171 jų naudotas kroviniams vežti. Apie 1870 Schichau ir Union Rytų geležinkeliui pagamino apie 30 1B tipo lokomotyvų greitiesiems traukiniams. Rytų geležinkeliu, be kitų, kursavo ir lokomotyvas Tilsit [Tilžė – pavadintas Mažosios Lietuvos neoficialiosios sostinės vardu]. Vėliau įsigyti 136 patobulinti 1okomotyvai, 1873–1874 pagaminti 8 fabrikuose. 1871–1878 nupirkti 55 B tipo prijungiamieji lokomotyvai-tenderiai. Jie naudoti didesnėse stotyse kaip manevriniai lokomotyvai. 1878 ir 1879 įsigyti B tipo lokomotyvai iš Schwarzkopf gamyklos 1370 mm skersmens ratais. Vėliau lokomotyvai sparčiai tobulinti. 1908 atsirado motorvagoniai, 1911 Karaliaučiuje naudotas mažiau aplinką teršiantis manevrinis akumuliatorinis lokomotyvas (svėręs 28,1 t). Siauriesiems Karaliaučiaus geležinkeliams (vok. Königsberger Kleinbahn) nuo 1936 naudoti 7 1okomotyvai., pagaminti Jung ir kitose gamyklose.

L: Bufe S. Eisenbahnen in West- und Ostpreußen. Egglham, 1994.

Iliustracija: Tilžės vardu pavadintas lokomotyvas, XIX a. pabaiga / Iš MLEA